Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

MY DZIECI

My jesteśmy dzieci,
mamy swoje prawa.
Najważniejsza w naszym życiu
jest dobra zabawa.

Ważne bezpieczeństwo,
przyjazny kolega
Ktoś, na kim zawsze
można polegać.

Chcemy się uczyć,
poznawać świat,
by móc dorosnąć
za kilka lat.

Wierszem Agaty Dziechciarczyk rozpoczęliśmy 20. listopada zajęcia, w których omawialiśmy razem z dziećmi ich prawa. Najważniejszym prawem dziecka, jest prawo do zabawy, więc wśród trudów związanych z edukacją naszych dzieci, pamiętajmy również o tym, że nasze dzieci muszą mieć czas na to, aby się bawić, ale pamiętajmy również o tym, że zabawa to nie siedzenie przed komputerem czy oglądanie telewizji kilka godzin dziennie. Musimy pamiętać, że dzieci, prócz swoich praw, mają również obowiązki, które powinny wypełniać, aby wyrosnąć na dobrych, pełnych zaangażowania w każdą pracę i życie rodzinne dorosłych ludzi.
Relacja 2015-11-20, 10:12 | autor: Maja Buczek
Przedszkolowo.pl logo